Onze waarden

De aandeelhouders, de zaakvoerders en al onze teams delen dezelfde visie op vermogensbeheer. De leidraad: onze belangen afstemmen op die van onze cliënten. Onze activiteiten en de uitvoering van ons vak zijn gebaseerd op dat principe en op onze zin voor dienstverlening.

Om de activa die ons zijn toevertrouwd te vrijwaren en op te waarderen, gaan we resoluut voor transparantie, kiezen we alleen de beste partners (‘open architectuur’) en zetten we in op waardevermeerdering op lange termijn.

 • Open architectuur en objectief advies

  • In het kader van een echte open architectuur vertrekken we van de doelstellingen van onze cliënten, om hen vervolgens de beste oplossingen en expertise aan te bieden. Ongeacht of die intern dan wel extern voorhanden zijn, en dat op een internationale schaal. Quilvest Wealth Management is veel meer dan een eenvoudig distributiemodel van producten. De groep concentreert zich op zijn rol als adviseur, en stelt in die hoedanigheid optimale beleggings- en vermogensoplossingen voor.
 • Een solide en onafhankelijke groep

  • CBP Quilvest is een onafhankelijke entiteit met een sterke kapitalisatie. Daardoor kunnen we onze partners vrijuit kiezen en echt objectief advies verlenen. Overigens heeft elke entiteit binnen het kader van haar activiteiten voldoende autonomie om zo goed mogelijk te handelen en te reageren in het belang van haar cliënten.
 • Transparantie gegarandeerd

  • CPB Quilvest heeft ervoor gekozen om zich toe te leggen op een absoluut rendementsengagement in plaats van een relatief. Onze cliënten krijgen regelmatig gedetailleerde rekeningafschriften die een duidelijk beeld geven van de situatie van de beheerde activa, met vermelding van hun waardering, het geboekte rendement en ook de bijbehorende risico’s en de overeenkomstige kosten. Voor de beheerskosten krijgen cliënten de keuze: vaste en dus forfaitaire prijzen of variabele prijzen die gekoppeld zijn aan de geleverde prestatie.
 • Toegang tot diensten die traditioneel zijn voorbehouden voor de institutionele beleggers

  • CPB Quilvest biedt diensten die traditioneel voorbehouden zijn voor institutionele beleggers wat de producten, beleggingsprocessen, beheersing van de risico’s en informatie (reporting) betreft.