KIID - DICI

BIBLIOTHEEK VAN DOCUMENTEN MET ESSENTIELE BELEGGERSINFORMATIE – DICI/KIID

Beperkingen voor de verspreiding

De toegang tot deze website, net zoals de verdeling van beleggingsfondsen (die de ICBE’s omvatten), is beperkt en zelfs verboden in bepaalde landen. Gelieve daarom de voornoemde beperkingen of verbodsbepalingen na te gaan en in acht te nemen om geen inbreuk te plegen op de geldende regels in het land waarvan u een ingezetene of staatsburger bent.

Afwezigheid van verantwoordelijkheid

De informatie op deze website wordt louter indicatief verspreid door een gespecialiseerde dienstverlener die geen deel uitmaakt van de Groep Quilvest. CBP Quilvest S.A. gaat dus geen enkele verbintenis aan en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit en bijwerking van de informatie die wordt verspreid via deze website.

Geen enkele garantie en geen enkel engagement met betrekking tot enige toekomstige prestaties

De toekomstige prestatie van een belegging kan niet worden afgeleid van een vorige marktwaarde, wat betekent dat de waarde van een belegging kan dalen of stijgen. Een goede prestatie in het verleden vormt dan ook geen garantie op een goede toekomstige prestatie. CBP Quilvest S.A. gaat geen enkele verbintenis aan en garandeert geen enkele prestatie met betrekking tot welke belegging dan ook.

Geen aanbod of verzoek

De informatie die wordt verspreid via deze website, vormt geen advies, noch een aanbod of een verzoek om financiële instrumenten, beleggingsfondsen te kopen of te verkopen, of om gelijk welke transacties af te sluiten.

Algemene informatie

De informatie die wordt verspreid op deze website, heeft een algemeen karakter en is niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.