Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van CBPQ werd uitgewerkt om verantwoord zakendoen en billijke behandeling van de cliënten aan te moedigen en belangenconflicten en het nemen van buitensporige risico’s te vermijden.

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, houdt het beleid rekening met de duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico verwijst naar iedere gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

In het algemeen ziet CBPQ er in het kader van haar activiteiten op toe om een beleid te voeren waarbij de risico’s beperkt blijven. Hiertoe heeft CBPQ een beloningsstructuur opgezet die erop gericht is een verantwoord beheer van het duurzaamheidsrisico in het kader van het beleggingsproces te waarborgen.

Bovendien worden de werknemers in geen geval aangespoord om financiële producten of instrumenten, al dan niet met ESG-label, aan te bevelen of te verkopen. De beloning is integendeel vastgesteld ter ondersteuning van de doelstelling van de Bank om haar activiteiten op een loyale, billijke en professionele wijze uit te voeren en zo de belangen van haar cliënten optimaal te behartigen. De beleggingsbeslissingen en -adviezen worden dan ook altijd genomen in het kader van de door de klant geformuleerde beleggingsdoelstellingen en -voorkeuren.

Het beloningsbeleid is beschikbaar op aanvraag via email op het volgende adres: marketing@cbpquilvest.com